Kategorie: Praca

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Każde miejsce pracy ma swoją specyfikę i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To normalne, że codziennie ścierają się ludzkie odmienne charaktery i naprawdę rzadko udaje się znaleźć taką firmę czy urząd, w których panuje idealny ład i harmonia. Nie jest to wykonalne ani w firmach rodzinnych, ani tam, gdzie angażuje się osoby z całkiem różnych środowisk. Efekty są zawsze takie same. Pojawiają się konflikty i problemy z wzajemnym zrozumieniem, a to wpływa negatywnie na ogólną atmosferę. Jeśli tak się dzieje, pojawiają się też inne zjawiska.

Chociażby takie związane z brakiem zaangażowania po stronie kadry. To natomiast musi doprowadzić do poważnych zawirowań wcześniej lub później, albowiem bez ambitnego podejścia pracowników wyniki przedsiębiorstwa muszą ulec pogorszeniu. Czy można znaleźć jakieś remedium na takie przypadki? Rzecz jasna tak. Przede wszystkim szefostwo musi wykonać pewne działania, które będą mieć na celu poprawę zaangażowania kadry. Uzyskać takie efekty można na wiele sposobów, w zależności od tego, co stanowi źródło problemów. Jeśli jest nim skala problemów komunikacyjnych i kiepska atmosfera, o czym była mowa przed momentem, zadbanie o wzajemne relacje w zespole rysuje się jako dobre rozwiązanie.

Naturalnie należy wykonać w tym celu pewne kroki. Pomogą chociażby spotkanie oraz imprezy integracyjne, pikniki rodzinne dla pracowników wraz z bliskimi. Część firm decyduje się też na wdrożenie innych rozwiązań na co dzień. Zaliczają się do nich chociażby gry zespołowe pomagające w teambuildingu, jednakże to atrybut typowy dla korporacji i nie wszędzie jest mile widziany.

Skuteczne budowanie zaangażowania pracowników sposobem na wzmocnienie firmy

Ludzie, którzy się lubią i mają dobry kontakt na pewno pracują efektywniej niż ci, którzy są ze sobą skonfliktowani. Z tej jednej przyczyny o właściwe relacje w zespole zawsze warto zadbać i nie ma powodów, aby się w tym aspekcie ograniczać.

Pracodawca powinien starać się o to, by jego ludzie mieli ze sobą dobre relacje, ponieważ to daje realne zyski w codziennej aktywności przedsiębiorstwa. Ale te interpersonalne rzeczy nie są jednymi istotnymi. Na poziom zaangażowania i ogólną motywację ludzi w dużym stopniu wpływają także zarobki. Pracownik nie ma się zadowalać tym, że w ogóle ma pracę i nie powinien upajać się dumą z tego, że zajmuje stanowisko w tej lub innej firmie. Muszą iść za tym konkretne apanaże. Tak, wynagrodzenie ma ogromny wpływ na zaangażowanie i od tego właśnie należałoby zacząć.

Trudno o budowanie zaangażowania pracowników w sytuacji, gdy są oni słabo wynagradzani. Brak docenienia i deficyt satysfakcji z wykonywanych zadań sprawi, że morale spadają i to całkowicie normalne zjawisko. Warto wobec tego zrobić coś, aby zmienić uwarunkowania. Podwyżki, atrakcyjny system premiowy czy benefity pozafinansowe stanowią doskonałe narzędzia poprawiające motywację, a za tym idzie po prostu lepsze nastawienie ludzi. Jeśli zespół nie będzie sfrustrowany niskimi płacami, to także relacje między ludźmi poprawią się w sposób naturalny. Trzeba więc zapewnić w miejscu pracy idealną kombinację działań integrujących, w tym obejmujących teambuilding, jak też zaspokoić wszelkie oczekiwania płacowe.