Kategorie: Firma

Korzyści płynace z mentoringu na różnych etapach kariery

Jeśli chcemy się rozwijać, to musimy mieć kogoś, kto nam w tym pomoże, kto przeprowadzi nas przez problemy i podzieli się swoją wiedzą, oraz doświadczeniem. Może się okazać, że idealnie sprawdzi się tutaj mentor biznesu, który osiągnął już określoną pozycję zawodową, a teraz ma przeprowadzać kolejne osoby przez poszczególne szczeble rozwoju, niezbędne do wzrostu kariery zawodowej. Taki mentor biznesu ma się dzielić swoim doświadczeniem, a więc powinien mówić, jak on radził sobie w takich sytuacjach, może przeprowadzać burzę mózgu ze swoim uczniem, ale jednocześnie powinien pamiętać, że ostateczna decyzja, co do zastosowania konkretnego rozwiązania, będzie należała do ucznia. Jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie jakim jest mentor biznesu, to powinniśmy się zastanowić, czy ma być on formalny czy nieformalny.

Nad czym musimy się zastanowić, jeśli wykorzystany ma być mentor biznesu?

Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę z tego, że osoba będąca mentorem przede wszystkim ma posiadać większą wiedzę i doświadczenie niż uczeń, ale niekoniecznie musi być od niego starsza. Dodatkowo jeśli ma być w naszej firmie wykorzystany mentor biznesu, to warto się zastanowić, czy ma to być formalne działanie, a więc takie, którego efekty będziemy mierzyli i sprawdzali, czy są takie jak zakładaliśmy. Czy może ma to być mentor biznesu nieformalny, a więc nie będziemy mogli zmierzyć tych postępów w żaden namacalny sposób. Istotne jest to, że mentor biznesu będzie mógł wysłuchać swojego ucznia, posłuchać o tym z czym ma on problem, ale cały czas powinni być oni skupieni na rozwoju, bo mentor nie jest osobą odpowiednią, do słuchania o przeszłości.

On ma nakierowywać na przyszłość i pokazywać drogi, które mogą pomóc w osiągnięciu konkretnych założeń.

Co może nam dać mentor biznesu?

Czasami ktoś stoi w miejscu i mimo coraz większej wiedzy, nie rozwija się, nie potrafi jej przenieść na wyższy poziom, nie potrafi jej wykorzystać w codziennym życiu. Dlatego też, ważne jest to, aby taki mentor biznesu sam posiadał określone sukcesy, bo wówczas uczeń będzie mógł się na nim wzorować i korzystając z jego doświadczenia, będzie mógł piąć się coraz wyżej. Istotne będzie tutaj również to, aby taki mentor biznesu budował odpowiednią więź ze swoim uczniem, taką która będzie się opierała na zaufaniu i chęci wzajemnej pomocy.

Może się okazać, że to nie tylko mentor biznesu będzie przekazywał swoją wiedzę, a uczeń będzie się uczył. Może być również tak, że z takiego procesu również mentor wyjdzie z większą wiedzą i nowym doświadczeniem, które będzie mógł wykorzystać w późniejszym czasie. Mentor biznesu może dawać gotowe rady, może pokazywać jak on sobie radził w poszczególnych sytuacjach, ale powinien jednocześnie pamiętać, że to do ucznia będzie należała ostateczna decyzja, jak to wszystko ma wyglądać. Mentor biznesu ma prowadzić, wspierać, ale powinien unikać rozwiązywania problemów za swoich podopiecznych, bo może się wówczas okazać, że w ten sposób nie przyczyni się do ich rozwoju.

Dodatkowo jeszcze powinniśmy mieć świadomość, że mentor biznesu może pokazać podopiecznemu chociażby to, w jaki sposób może skutecznie i wydajnie pracować. Tak, aby efekty jego pracy były jak najlepsze, a jednocześnie, żeby wkładał w to tyle zaangażowania, ile faktycznie jest potrzebne. Może się też okazać, że odpowiedni mentor biznesu nauczy swojego ucznia, aby spośród wielu zadań wybierać najpierw te, które są pilne, a dopiero później zająć się tymi, które są ważne, ale niekoniecznie trzeba się nimi zająć w pierwszej kolejności. Taka wiedza może znacznie ułatwić kolejne lata pracy.