Kategorie: Bezpieczeństwo

Wymiary kar za pogwałcenie przepisów BHP

Wiele mówi się o bezpieczeństwie podczas pracy. O tym jak ważne jest przestrzeganie najważniejszych wytycznych, stosowanie się do zasad, które mają chronić nasze zdrowie i życie, jak i korzystanie ze specjalnych artykułów BHP, które mają minimalizować zagrożenie, że w pracy ulegniemy jakiemuś wypadkowi. Jak się jednak okazuje, nie zawsze te wytyczne są przestrzegane, a co się z tym wiąże, pracodawca w takim przypadku musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami prawnymi. Tak naprawdę wyposażenie pracowników w artykuły BHP, które będą odpowiedniej jakości i będą posiadały niezbędne certyfikaty, może w dłuższej perspektywie okazać się korzystniejsze, niż ryzykowanie, że nieprawidłowości zostaną wykryte i będziemy musieli liczyć się z grzywną czy nawet karą więzienia.

Jak to wszystko wygląda?

Są takie czynności w pracy czy takie warunki pracy, które wymagają podjęcia odpowiednich środków. Czasami wystarczy, że zaopatrzymy się w odpowiednie artykuły BHP, takie jak kask, rękawice ochronne czy stopery, abyśmy mogli chronić zdrowie i życie pracowników. Czasem może być konieczne zamontowanie specjalnych tablic ostrzegawczych, a jeszcze innym razem może się okazać, że potrzebne będzie wyposażenie firmy w odpowiednie artykuły BHP mające pomóc w błyskawicznym opanowaniu ognia, jeśli taki się pojawi. Tak naprawdę takie produkty BHP powinny spełniać określone normy, a to oznacza, że najlepiej zrobimy, jeśli będziemy je nabywali w specjalistycznych sklepach, które zajmują się sprzedażą właśnie takich produktów.

Dodatkowo jeszcze należy co jakiś czas organizować szkolenia z zakresu BHP, tak aby przypominać pracownikom co im wolno robić na danym stanowisku, a jakie zachowania są całkowicie zabronione.

Jakie są kary?

Zastanawiamy się, jakie kary mogą nas spotkać, jeśli nie wyposażymy pracowników w odpowiednie artykuły BHP, jeśli we właściwy sposób nie zadbamy o ich bezpieczeństwo? W zależności od stopnia naszej winy może się okazać, że otrzymamy do zapłacenia karę grzywny, której wysokość będzie się wahała od 1000 – 30 000 złotych. Dodatkowo jeśli okaże się, że naruszenie zasad BHP w naszym przypadku było bardzo poważne, możemy zostać skazani na karę do 3 lat więzienia. Jeśli nasze zaniedbania nie były spowodowane umyślnie, może się okazać, że kara ta zostanie nam zmniejszona do roku.

Jednak o wysokości i formie takiej kary decyduje sąd. Dlatego też warto pamiętać o odpowiednich artykułach BHP i dopilnować, aby nasi pracownicy faktycznie z nich korzystali. Wówczas nie tylko będziemy spokojni wiedząc, że dbamy o ich zdrowie, ale również unikniemy odpowiedzialności karnej. Artykuły BHP nie są drogie, a mogą ocalić zdrowie lub nawet życie.

Dlatego, jeśli jest taka konieczność, to należy je stosować. Nie tylko ze względu na ewentualne kary, którym możemy zostać poddani, ale przede wszystkim ze względu na własne sumienie. W końcu nie chcemy, aby komuś z naszych pracowników, z naszej winy, stała się krzywda. Dlatego warto pilnować, aby w naszej firmie zawsze były dostępne niezbędne artykuły BHP.