Kategorie: Prawo

Zatarcie skazania — czym jest i kiedy następuje?

Różne są sytuacje w naszym życiu, a to oznacza, że czasami dochodzi do konfliktu z prawem. W niektórych przypadkach wykroczenia są niewielkie, w innych są już poważniejsze, ale w każdym z nich jeśli zostaliśmy skazani, odpowiednia informacja trafia do naszych akt. To oznacza, że w przyszłości możemy mieć problem ze znalezieniem pracy, bo w wielu miejscach firmy oczekują przedstawienia dokumentu o niekaralności. Jak się jednak okazuje, w wielu przypadkach możemy liczyć na zatarcie skazania. Wówczas będziemy mogli funkcjonować tak, jakbyśmy nigdy nie byli skazani, nie mniej, warto mieć świadomość na czym polega zatarcie skazania i po jakim czasie następuje. Różne są sytuacje, różne są przewinienia, a to będzie oznaczało, że różny też jest okres, w którym następuje takie zatarcie skazania.

U jednych nastąpi ono szybciej, u drugich później, a wiele będzie zależało od tego, w czym zawinili.

Kiedy możemy liczyć na zatarcie skazania?

Jeśli jesteśmy zainteresowani czym jest zatarcie skazania, to warto wiedzieć, że jest to uznanie skazania za niebyłe. To oznacza, że jeśli dopuściliśmy się jakiegoś wykroczenia, które zostało określone w kodeksie karnym, to po upływie określonego czasu, dochodzi do wymazania z naszych akt tej informacji. Właśnie wówczas ma miejsce zatarcie skazania, a ponieważ wpis jest usunięty z rejestru skazanych, to na nowo mamy prawo podejmować zatrudnienie, gdzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Będziemy wówczas traktowani tak samo, jak ludzie, którzy nigdy nie byli karani. Oczywiście, to po jakim czasie wykonane zostanie zatarcie skazania, będzie zależało od kodeksu karnego, gdzie wszystko jest dokładnie opisane.

Im poważniejsze przewinienie, tym dłużej będziemy musieli czekać, aż będzie miało miejsce zatarcie skazania.

Czy przy dożywociu również jest zatarcie skazania?

Im mniejsze wykroczenie, tym szybciej będziemy mogli liczyć na zatarcie skazania. To oznacza, że jeśli nasza kara nie jest dłuższa niż 3 lata, a jednocześnie też przestrzegaliśmy porządku, to już po upływie 5 lat będziemy mogli złożyć wniosek o zatarcie skazania. Jeśli mieliśmy ograniczenie wolności, to zatarcie skazania nastąpi już po upływie 3 lat. A jeśli mieliśmy wymierzoną karę w zawieszeniu i przetrwaliśmy tą próbę, to zatarcie skazania będzie miało miejsce już po upływie 6 miesięcy od zakończenia tego okresu próby. Co istotne, nawet jeśli ktoś został skazany na dożywocie, to warto mieć świadomość, że zatarcie skazania nastąpi po 10 latach od wykonania tej kary.

To oznacza, że również w tym przypadku przyjdzie dzień, kiedy nasze winy zostaną wymazane i nie będzie po nich śladu. Co ważne, mamy również możliwość sprawdzenia, czy wszystko zostało przeprowadzone tak jak powinno. Jeśli zastanawiamy się, czy zostało przeprowadzone zatarcie skazania i czy faktycznie ta informacja została wymazana z naszej karty, to zawsze możemy złożyć odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Karnego. Wówczas będziemy mogli sprawdzić czy wszystko się zgadza, czy taki wpis uległ usunięciu, a jeśli nie, to kiedy takie zatarcie skazania będzie miało miejsce. Oczywiście tego typu wniosek będziemy mogli złożyć sami, ale możemy również skorzystać z pomocy kancelarii. Nie mniej, warto mieć świadomość, że bez względu na to, jaką odbywaliśmy karę, będziemy mogli liczyć na zatarcie skazania.

Oczywiście pod warunkiem, że po ustaniu kary nie popadniemy znowu w konflikt z prawem. Jeśli tak się nie stanie, będziemy mogli być traktowani, tak jak obywatele, którzy nigdy nie zostali skazani.